Polski Klub Pawika

Założenie Klubu Hodowców Pawika

1 marca, 2012
 W dniu 25 lutego 2012 r. w Borku Wlkp. w sali bankietowej Zajazdu „ Stajenka” odbyło się zebranie założycielskie Klubu Hodowców Pawika. Założycielami Klubu są:  Leszek i Tadeusz Borysiak,  Leszek Frąckowiak, Jacek Gawrych,  Stanisław Kuchar, Maciej Kurek, Grzegorz Smoliński, Janusz Stawicki, Rafał Sujak i  Arkadiusz Waszczuk.  Powołano  na okres  1 roku Zarząd, który w tym czasie został zobligowany do opracowania regulaminu i  niezbędnej dokumentacji związanej z działalnością Klubu. Prezesem wybrano kolegę Leszka Borysiaka a sekretarzem Leszka Frąckowiaka. Klub Hodowców Pawika jest o zasięgu ogólnokrajowym i będzie działał przy Poznańskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.   

Dolny rząd od lewej stoją: Maciej Kurek, Leszek Frąckowiak, Jacek Gawrych, Mario Fritsche , Tilo Milde, Arkadiusz Waszczuk, Grzegorz Smoliński.

Górny rząd od lewej stoją: Robert Dykcik, Bartosz Grobelny, Tadeusz Borysiak, Janusz Stawicki, Stanisław Śliż, Leszek Borysiak, Rafał Sujak.