Polski Klub Pawika

Fotorelacja z Walnego Zebrania Członków

18 lipca, 2012

 

 

W dniu 30 czerwca br. w Brześciu Kujawskim odbył się Walny Zjazd Członków Polskiego Klubu Pawika. W zebraniu udział wzięli:  Stanisław Kuchar, Grzegorz Smoliński, Jacek Gawrych, Arkadiusz Waszczuk, Maciej Kurek, Leszek Frąckowiak, Dariusz Gładkowski oraz Leszek Borysiak. Walny Zjazd  uchwalił regulamin Polskiego Klubu Pawika. Wybrano skarbnika oraz członków Komisji Rewizyjnej.  Do planu działalności Klubu na najbliższy sezon wystawowy przyjęto zorganizowanie m.in. w dniu 12.01.2013 r.  w Borku Wlkp. II Klubowej Wystawy  Pawika oraz udział w Czeskiej Wystawie Pawika, która zaplanowana jest w dniu 5-6.01.2013 r. w m. Lhota pod Lipcany. Zarząd składa podziękowania kol. Grzegorzowi Smolińskiemu za udostępnienie pomieszczeń oraz przygotowane posiłki.