Polski Klub Pawika

CZESKA WYSTAWA PAWIKA 2012

12 stycznia, 2013

W dniu 05.o1.2013 r. w m. Lhota pod Libcany  odbyła się Czeska Klubowa Wystawa Pawika. W wystawie uczestniczyli też nasi hodowcy tj. Jacek Gawrych, Leszek Frąckowiak, Grzegorz Smoliński i Rafał Sujak. Podczas wystawy ocenianych w systemie porównawczym było 153 sztuk pawików. Oceniał wybitny hodowca i sędzia Uwe Frommolt z Niemiec.  Pawiki były oceniane w 17 kolorach. Nasi hodowcy we wszystkich swych wystawianych kolorach plasowali się na  czołowych miejscach a w 7 kolorach zostali zwycięzcami.  Najwięcej zwycięstw w kolorach uzyskały pawiki kol. Jacka Gawrycha. Natomiast czarny pawik kol. Grzegorza Smolińskiego został II v-ce Championem całej stawki ocenianych pawików. Na wystawie gorąco wspierali ich kol. Dariusz Gładkowski, Aleksander Kruszyński, Stanisław Kuchar, Janusz Stawicki, Arkadiusz Waszczuk i Leszek Borysiak. Podczas wystawy nawiązaliśmy serdeczne kontakty z czeskimi i słowackimi hodowcami, których zaprosiliśmy na naszą II Klubową Wystawę Pawika. Więcej informacji na stronie czeskiej www.kchsh.estraknky.cz. Informacja opracowana przez Zarząd Klubu.

Speciální výstava strukturových holubů 2012 – katalog pávíci

 

Lhota pod Libčany

6. ledna 2013

Posuzovatel (judge): Uwe Frommolt

  

Grand Champiom

 

Strakatý       4059/11 Jiří Barták

 

Reserve Champion

 

Bílý 3366/12      Vlastimil Bílek

 

Second Reserve Champion

 

Černý 677/12     Grzegorz  Smoliński

Kategorie 1 – štítníci (saddle)

Vystaveno holubů: 3

Best of colour: 4132/10 Jiří Barták

Reserve of colour: 3652/12 Ladislav Chleboun

Mladé holubice (young hen)

0

Mladí holubi (young cock)

1. místo        3653/12                                             Ladislav Chleboun jun.

2. místo        2520/12                                             Pavel Drba

Chovné holubice (old hen)

1. místo        4132/10                                            Jiří Barták

Chovní holubi (old cock)

Kategorie 2 – barevnoocasí (tailmark)

 

Vystaveno holubů: 8

Best of colour 2687/12 Jiří Barták
Reserve of colour 149/12 Oldřich Sedláček

 

Mladé holubice

 1. místo    3237/12                                              Ladislav Chleboun
 2. místo      530/12                                              Marián Macko
 3. místo    3667/12                                              Ladislav Chleboun sen.

Mladí holubi

 1. místo  2687/12                                              Jiří Barták
 2. místo    149/12                                              Oldřich Sedláček
 3. místo  3011/12                                              Ladislav Chleboun jun.
 4. místo  3636/12                                              Ladislav Chleboun sen.

 

Chovná holubice

 1. místo   3602/11                                             Ladislav Chleboun sen.

Chovní holubi

Kategorie 3 – běloocasí (bodymark)

Vystaveno holubů: 9

Best of colour: 232/12 Luděk Sedláček

Reserve of colour: 5066/12 Pavel Kotaška

Mladé holubice:

 1. místo    232/12                                         Luděk Sedláček
 2. místo    247/12                                         Luděk Sedláček
 3. místo    245/12                                         Luděk Sedláček

Mladí holubi

 1. místo    5066/12                                       Pavel Kotaška
 2. místo       225/12                                      Luděk Sedláček
 3. místo       242/12                                      Luděk Sedláček
 4. místo       244/12                                      Luděk Sedláček
 5. místo       246/12                                      Luděk Sedláček

Chovné holubice

 1. místo      4026/10                                    Ladislav Chleboun jun.

Chovní holubi

Kategorie 3 červení a žlutí (red and yellow)

 

Vystaveno holubů: 8

 

Best of colour: 2961/12 Pavel Kotaška

Reserve of colour: 869/12 Rafał Sujak

Mladé holubice

 1. místo  2961/12                                     Pavel Kotaška
 2. místo    965/12                                     Rafał Sujak
 3. místo    506/12                                     Marián Macko
 4. místo    983/12                                     Rafał Sujak

Mladí holubi

 1. místo      869/12                                    Rafał Sujak
 2. místo    2978/12                                    Pavel Kotaška
 3. místo      966/12                                    Rafał Sujak

Chovné holubice

Chovní  holubi

 1. místo          204                                        Maroš Macko

Kategorie 4 plaví (ash red)

 

Vystaveno holubů: 6

Best of colour: 254/12 Alexander Veselý

Reserve of colour: 2608/12 Luboš Michovský

Mladé holubice

 1. místo       254/12                                       Alexander Veselý

Mladí holubi

 1. místo      2608/12                                     Luboš Michovský
 2. místo      5054/12                                     Pavel Kotaška
 3. místo        278/12                                     Alexander Veselý
 4. místo      5095/12                                     Pavel Kotaška

Chovné holubic

Chovní holubi

 1. místo           9417                                     Pavel Kotaška

Kategorie 5 černí (black)

 

Vystaveno holubů: 20

Best of colour: 677/12 Grzegorz Smoliński

Reserve of colour: 474/12 Jacek Gawrych

Mladé holubice

 1. místo                677/12                  Grzegorz  Smoliński
 2. místo                474/12                 Jacek Gawrych
 3. místo              3531/12                Jozef Bachár
 4. místo                    6/12                 Jozef Bachár
 5. místo                151/12                 Grzegorz Smoliński
 6. místo              2625/12                Luboš Michovský

Mladí holubi

1. místo            628/12                                 Marián Macko

2. místo             191/12                                Grzegorz  Smoliński

3. místo            289/12                                 Alexander Veselý

4. místo              25/12                                  Jozef Bachár

5. místo            657/12                                  Grzegorz Smoliński

6. místo             975/12                                   Leszek Frąckowiak

7. místo           2526/12                                  Pavel Drba

8. místo             505/12                                  Marián Macko

9. místo           2605/12                                  Luboš Michovský

10. místo         3447/12                                  Jiří Barták

Chovné holubice

 1. místo            1601/09                    Jiří Barták

Chovní holubi

1. místo          4120                                        Alexander Veselý

2. místo            932                                       Leszek Frąckowiak

3. místo             307                                      Jozef Bachár

Kategorie 6 – andaluzián, indigo

Vystaveno holubů: 13

Best of colour 989/12 Leszek Frąckowiak

Reserve of colour: 5092/12 Pavel Kotaška

Mladé holubice

1. místo        5092/12                             Pavel Kotaška

2. místo        5095/12                            Pavel Kotaška

3. místo           293/12                            Alexander Veselý

4. místo         3067/12                           Ladislav Chleboun jun.

5. místo           656/12                           Marián Macko

6. místo         5099/12                          Pavel Kotaška

Mladí holubi

1. místo           989/12                             Leszek Frąckowiak

2. místo         5261/12                            Pavel Kotaška

3. místo           620/12                             Marián Macko

4. místo           300/12                             Alexander Veselý

5. místo          2683/12                             Jiří Barták

Chovné holubice

1. místo                  920                              Leszek Frąckowiak

2. místo                2954                             Pavel Kotaška

Chovní holubi

Kategorie 7 – dun, almond

Vystaveno holubů: 11

Best of colour: 916/12 Jacek Gawrych

Reserve of colour: 938/12 Jacek Gawrych

Mladé holubice

1. místo                 916/12                              Jacek Gawrych

2. místo                 914/12                              Jacek Gawrych

3. místo                 538/12                              Marián Macko

Mladí holubi

1. místo                  938/12                             Jacek Gawrych

2. místo                  933/12                            Jacek Gawrych

3. místo                  494/12                            Jacek Gawrych

4. místo                2511/12                            Pavel Drba

5. místo                  200/12                          Grzegoz Smolinski

6. místo                 3324/12                         Vlastimil Bílek

Chovné holubice

1. místo                   6158/09                      Jiří Barták

2. místo                       9620                        Pavel Drba

Chovní holubi

Kategorie 8 – modří (blue)

 

Vystaveno holubů:  12

Best of colour: 5073/12 Pavel Kotaška

Reserve of colour: 952/12 Jacek Gawrych

Mladé holubice

1. místo                   5073/12                   Pavel Kotaška

2. místo                  2900/12                    Jozef Bachár

3. místo                    699/12                     Rafał Sujak

4. místo                  2611/12                     Luboš Michovský

Mladí holubi

1. místo                    952/12                      Jacek Gawrych

2. místo                   285/12                      Alexander Veselý

3. místo                   855/12                       Rafał Sujak

4. místo                 2616/12                       Luboš Michovský

5. místo                     19/12                        Jozef Bachár

6. místo                 3329/12                       Vlastimil Bílek

7. místo                 2499/12                       Luboš Michovský

Chovné holubice

Chovní holubi

Kategorie 9 – stříbřití a mléční (silber and milky)

 

Vystaveno holubů: 12

Best of colour: 430/12 Jacek Gawrych

Reserve of colour: 5089 Pavel Kotaška

Mladé holubice

1. místo            33/12                                                          Jozef Bachár

2. místo        2971/12                                                         Pavel Kotaška

Mladí holubi

1. místo          430/12                                                         Jacek Gawrych

2. místo        2966/12                                                         Pavel Kotaška

3. místo       5080/12                                                         Pavel Kotaška

4. místo       3245/12                                                         Ladislav Chleboun jun.

5. místo       n 618/12                                                         Marián Macko

6. místo       2505/12                                                         Pavel Drba

Chovné holubice

1. místo            5089                                                           Pavel Kotaška

2. místo            4141                                                           Ladislav Chleboun jun.

3. místo            6454                                                           Pavel Kotaška

Chovní holubi

1. místo                336                                                          Marián Macko

Kategorie 10 – kapratí (checker)

 

Vystaveno holubů: 21

Best of colour: 956/12 Jacek Gawrych

Reserve of colour: 2547/12 Jiří Barták

Mladé holubice

1. místo            956/12                                                      Jacek Gawrych

2. místo          2689/12                                                      Jiří Barták

3. místo            947/12                                                      Jacek Gawrych

4. místo          2975/12                                                      Pavel Kotaška

5. místo          5091/12                                                      Pavel Kotaška

6. místo          5093/12                                                     Pavel Kotaška

7. místo            690/12                                                      Rafał Sujak

8. místo            668/12                                                      Marián Macko

9. místo          3241/12                                                      Ladislav Chleboun jun.

10. místo          645/12                                                      Marián Macko

Mladí holubi

1. místo           2547/12                                                         Jiří Barták

2. místo          3446/12                                                        Jiří Barták

3. místo            940/12                                                         Jacek Gawrych

4. místo            536/12                                                         Marián Macko

5. místo          5051/12                                                         Pavel Kotaška

6. místo            264/12                                                         Alexander Veselý

7. místo          3229/12                                                         Alexander Veselý

Chovné holubice

1. místo          xxx                                                                Pavel Kotaška

Chovní holubi

1. místo                       292                                                   Jacek Gawrych

2. místo                     9571                                                   Alexander Veselý

Kategorie 11 – bílí (white)

 

Vystaveno holubů: 31

Best of colour: 3366/12 Vlastimil Bílek

Reserve of colour: 3384/12 Vlastimil Bílek

Mladé holubice

1. místo             3366/12                                                Vlastimil Bílek

2. místo            3335/12                                                 Vlastimil Bílek

3. místo            3393/12                                                 Vlastimil Bílek

4. místo              288/12                                                  Alexander Veselý

5. místo            3326/12                                                 Vlastimil Bílek

6. místo              988/12                                                  Rafal Sujak

7. místo            2680/12                                                 Jiří Barták

8. místo            2612/12                                                Václav Michovský

9. místo                  5/12                                                 Jozef Bachár

10. místo           958/12                                                 Jacek Gawrych

11. místo              12/12                                                 Jozef Bachár

12. místo          3799/12                                                Miroslav Kuras

13. místo          3783/12                                                Miroslav Kuras

14. místo          3666/12                                                Jana Jansová

15. místo          3800/12                                               Miroslav Kuras

Mladí holubi

1. místo              3384/12                                              Vlastimil Bílek

2. místo                826/12                                               Rafał Sujak

3. místo             3504/12                                               Oldřich Sedláček

4. místo             3363/12                                                Vlastimil Bílek

5. místo                267/12                                               Alexander Veselý

6. místo             3426/12                                                Jiří Barták

7. místo                252/12                                               Alexander Veselý

Chovné holubice

1. místo                    3337                                                 Jana Jansová

2. místo                      143                                                 Jozef Bachár

Chovní holubi

1. místo                314                                                        Jozef Bachár

2. místo                333                                                       Jozef Bachár

3. místo              6020                                                      Vlastimil Bílek

4. místo               3901                                                      Jozef Bachár

5. místo               3345                                                     Vlastimil Bílek

6. místo                  573                                                    Oldřich Doležal

7. místo                  213                                                     Oldřich Doležal

Kategorie 12 – tygři a grizzly

Vystaveno holubů: 3

Best of colour: 982/12 Rafał Sujak

Reserve of colour: 966/12 Jacek Gawrych

Mladé holubice

0

Mladí holubi

1. místo              982/12                                                       Rafał Sujak

2. místo              966/12                                                      Jacek Gawrych

Chovné holubice

0

Chovní holubi

1. místo              936/12                                                    Marián Macko

Kategorie 13 – straky (paid)

Vystaveno holubů: 10

Best of colour: 4059/11 Jiří Barták

Reserve of colour: 9666/12 Leszek Frąckowiak

Mladé holubice

1. místo              723/12                                               Oldřich Doležal

2. místo             937/12                                               Jacek Gawrych

Mladí holubi

1. místo              966/12                                               Leszek Frąckowiak

2. místo            4884/12                                               Vlastimil Bílek

3. místo            2962/12                                               Pavel Kotaška

4. místo               872/12                                               Rafał Sujak

5. místo             4104/12                                               Oldřich Doležal

Chovné holubice

1. místo             4059/11                                                 Jiří Barták

2. místo                   5449                                                 Ladislav Chleboun jun.

3. místo                   6585                                                 Vlastimil Bílek

4. místo               6567/10                                              Jiří Barták

Chovní holubi

1. místo                   4036                                                 Ladislav Chleboun jun.

Kategorie 14 – mismark

 

Vystaveno holubů: 10

Best of colour: 2996/12 Pavel Kotaška

Reserve of colour: 275 Jacek Gawrych

Mladé holubice

1. místo                2996/12                                                  Pavel Kotaška

2. místo                2582/12                                                  Pavel Kotaška

3. místo                  965/12                                                  Jacek Gawrych

4. místo                  841/12                                                  Rafał Sujak

Mladé holubice

1. místo                  272/12                                                   Alexander Veselý

2. místo               3226/12                                                   Ladislav Chleboun jun.

3. místo                 501/12                                                   Marián Macko

Chovné holubice

1. místo              275                                                             Jacek Gawrych

2. místo             xxx                                                              Jiří Barták

3. místo            3323                                                             Vlastimil Bílek

Chovní holubi

Kategorie 15 – AOC

Vystaveno holubů: 4

Best of colour: 949/12 Jacek Gawrych

Reserve of colour: 2690/12 Jiří Barták

Mladé holubice

1. místo          949/12                                                  Jacek Gawrych

Mladí holubi

1. místo        2690/12                                                   Jiří Barták

2. místo       5053/12                                                   Pavel Kotaška

Chovné holubice

1. místo            5871                                                       Pavel Kotaška

Chovní holubi

0

Příští výstava (next show)

Přehlídka výletků (young birds show)

26. a 27. října 2013

Křenovice u Brna

Speciální výstava strukturových holubů

3. a 4. Ledna 2014

 Lhota pod Libčany

Posuzuje Milan Brkic (Švýcarsko)